Technieken

  • Het belangrijkste element
  • Aiki-Nage
  • Ki - Kokyu - Hara - Seika Tanden
  • Kokyu-Nage
  • Ki
  • Kokyu
  • Seika Tanden, Hara
Het belangrijkste element

KI of CHI is de universele levenskracht. Ieder levend wezen beschikt over KI, zoniet zou het hulpeloos sterven. Het gebruiken van deze levensenergie kan echter bewust gebeuren en zeer geconcentreerd. Het centrum van ons lichaam ligt ongeveer twee vingerhoogten onder de navel en twee centimeter naar binnen toe. Dit noemen we de TANDEN. Voor ons is dit de belangrijkste TANDEN, aangezien we er in het geheel acht hebben. Het is in de TANDEN dat we bewust KI kunnen opladen of van waaruit we KI kunnen ontladen. KI opladen doen we (voornamelijk) via onze ademhaling (KOKYU). Vandaar kennen we ondermeer KOKYU-NAGE, een worp die we uitvoeren met onze ademhaling.


Geen opmerkingen: